Những lô đất tiềm năng, khả năng thanh khoản nhanh, sinh lời cao dàn cho các nhà đầu tư tại tỉnh Phú Thọ